SOLUSI PEWARISAN

Pewarisan - Pusaka - Faraid - Hibah - Wasiat - Harta Sepencarian - Pengurusan Harta Pusaka - Pusaka Kecil - Pusaka Besar - Solusi Harta Pusaka

Kursus Pengurusan Harta Pusaka di Malaysia

Pewarisan - Pusaka - Faraid - Hibah - Wasiat - Harta Sepencarian - Pengurusan Harta Pusaka - Pusaka Kecil - Pusaka Besar - Solusi Harta Pusaka

Objektif

Kursus ini adalah untuk meningkatkan kefahaman masyarakat dan agensi-agensi yang tertentu berkaitan pengurusan harta pusaka di Malaysia.

Tempat

Bandar Baru Bangi

Penceramah

Tuan Haji Termizi Bin Abdullah (Peguambela, peguamcara dan peguam syarie)

Topik kursus

  • Perundangan berkaitan pusaka di Semenanjung, Sabah dan Sarawak
  • Pembahagian pusaka orang islam (Faraid)
  • Kaedah tuntutan pusaka di beberapa agensi di Malaysia
  • Penerangan berkenaan surat kuasa dan contoh kes serta dokumen yang berkaitan
  • Alternatif kaedah pembahagian pusaka.

  • Date : October 14, 2023
  • Time : 9:00 am - 5:00 pm (UTC+0)
  • Venue : Bandar Baru Bangi