SOLUSI PEWARISAN

Pewarisan - Pusaka - Faraid - Hibah - Wasiat - Harta Sepencarian - Pengurusan Harta Pusaka - Pusaka Kecil - Pusaka Besar - Solusi Harta Pusaka

PANDANGAN TUAN HAJI TERMIZI BERKAITAN HIBAH HARTANAH DALAM GADAIAN

Secara realitinya dalam kehidupan moden kita zaman sekarang, adalah sudah menjadi ‘uruf (amalan biasa) untuk masyarakat Islam berhutang bagi tujuan memiliki hartanah, dan adalah juga menjadi amalan biasa bagi peminjam melindungi pinjaman mereka dengan takaful.

Sekiranya takaful peminjam itu tidak melindungi keseluruhan pinjaman perumahan, maka syarat tebus hutang ini tidak dipenuhi, dan hibah hartanah dalam gadaian adalah tidak sah. Adalah sukar untuk menemui pembeli rumah yang membayar secara tunai.

Sekiranya pemilik-pemilik hartanah berkenaan tidak dibenarkan untuk menghibahkan hartanah tersebut atas dasar ia masih lagi dalam pembiayaan, maka adalah sukar bagi mereka untuk melakukan hibah.

Oleh hal yang demikian, selain berpegang kepada mazhab Maliki dan Hanafi yang mengharuskan pemberian hibah terhadap harta yang bukan dimiliki secara mutlak oleh penghibah dengan syarat mendapat keizinan pemilik harta tersebut, maka adalah wajar membenarkan hibah hartanah yang masih dalam gadaian berdasarkan prinsip maslahah dan kaedah fekah yang menyebut “Sesuatu kesulitan dapat membawa kepada kemudahan”.

Kesulitan (masyaqqah) dalam kes ini adalah untuk membeli hartanah secara tunai, atau untuk membuat tebus hutang secara sekaligus.

Kesulitan ini tidak sepatutnya menjadi penghalang kepada umat Islam untuk melakukan kebaikan, iaitu amalan hibah.

Bahkan kesulitan itu boleh menjadi asbab kepada kemudahan. Sekiranya kesulitan itu dibiarkan, ia boleh membawa kemudaratan pula kepada umat Islam.

Sekiranya hibah hartanah hanya dibenarkan bagi kes hartanah yang bebas hutang sahaja, ini adalah satu kesulitan kepada umat Islam akhir zaman di negara kita, dan ini juga boleh membawa kepada kemudaratan iaitu kesukaran untuk membuat perancangan pembahagian harta semasa hidup.

Perlu juga difahami bahawa dalam menentukan kesahihan sesuatu hibah, elemen pindahmilik pada dokumen hakmilik bukanlah satu kemestian. Asalkan semua rukun dan syarat hibah dipenuhi, maka hibah itu adalah sah.

Walaupun hal ini nampak secara zahir semacam bertentangan dengan seksyen 215 Kanun Tanah Negara yang mengamalkan sistem torren laitu pendaftaran adalah segala-galanya, tetapi pengesahan hibah di mahkamah syariah tidak tertakluk kepada sistem torren.

Perintah pengesahan hibah dari mahkamah syariah boleh digunakan semasa bicara pusaka sama ada di unit pusaka kecil di pejabat tanah atau di mahkamah tinggi sivil bagi mendapatkan perintah turunmilik akibat kematian pemilik tanah.

Akhirnya pendaftaran kepada penerima hibah boleh dilakukan berdasarkan perintah bicara pusaka. Apabila sesuatu hibah itu sah, bolehlah kita menganggap bahawa penerima hibah adalah pemilik berkepentingan (beneficial owner) terhadap hartanah tersebut walaupun pindahmilik belum dilakukan.

Konsep pemilik berkepentingan ini diakui oleh undang-undang Inggeris mengikut prinsip ekuiti. Prinsip ekuiti telah diiktiraf oleh Kanun Tanah Negara dalam Seksyen 206(3).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *