SOLUSI PEWARISAN

Pewarisan - Pusaka - Faraid - Hibah - Wasiat - Harta Sepencarian - Pengurusan Harta Pusaka - Pusaka Kecil - Pusaka Besar - Solusi Harta Pusaka

ISU FEKAH HARI INI

(ADAKAH SAH MEMBUAT INSTRUMEN PENGURUSAN HARTA UNTUK MENGELAKKAN WARIS DARIPADA MENDAPAT HAK FARAID)

Terdapat beberapa perkara yang haram dilakukan, tetapi perkara tersebut tetap sah jika dilakukan.Hal ini berlaku kerana disiplin ilmu fekah hanya melihat pada aspek zahir perbuatan bagi menentukan sama ada sesuatu perbuatan itu sah atau tidak.

Ini menjadikan ilmu fekah dikelilingi oleh pelbagai helah bagi menjadikan sesuatu perbuatan itu tetap sah. Ada helah yang dianggap bijak sekiranya helah tersebut berjaya sebagai solusi penyelesaian masalah. Walau bagaimanapun, ada helah yang dianggap jelek jika helah tersebut membelakangkan nilai akhlak.

Contoh perbuatan yang sah tetapi tetap haram dilakukan ialah perbuatan menceraikan isteri yang dalam keadaan haid. Mazhab al- Shafi’i memandang perbuatan ini sebagai tidak berakhlak dan haram dilakukan kerana ini akan melambatkan tempoh iddah bagi isteri kerana al-Shafi’i menafsirkan tiga quru’ sebagai tiga kali suci.

Dalam perancangan harta, sekiranya sesuatu instrumen dibuat sebagai helah bagi mengelakkan seseorang waris yang tidak kita sukai mendapat hak faraid, instrumen tersebut tetap sah jika memenuhi rukun dan syarat.

Walaupun begitu, perbuatan ini tetap haram kerana niat untuk mengelakkan waris faraid mendapat hak adalah niat yang haram dan sangat tidak berakhlak. Saya tidaklah menuduh si fulan bin si fulan telah berdosa kerana melakukan perbuatan haram.

Kita serahkan perkara niat itu kepada Allah SWT. Kita hanya menerangkan supaya sesuatu perbuatan itu hendaklah dibuat dengan niat yang betul.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *