Uncategorized

HENDAK BUAT HIBAH, TAPI TAKUT!

Kebanyakan golongan berharta hari ini memang ada berniat untuk menghibahkan atau menghadiahkan harta kepada orang- orang yang mereka kasihi. Walau bagaimanapun, mereka ini takut untuk terus menyerahkan hakmilik kepada orang-orang tersebut. Mereka bimbang kalau-kalau harta tersebut akan disalahgunakan atau mereka akan dipinggirkan sekiranya harta tersebut telah dipindah milik keseluruhannya. Ini membuatkan mereka meletakkan syarat yang […]

HENDAK BUAT HIBAH, TAPI TAKUT! Read More »

ISU FEKAH HARI INI

(KHUNSA MUSYKIL) Baru-baru ini timbul persoalan bagaimana cara pembahagian harta pusaka kepada waris yang khunsa musykil? Melalui pandangan Imam Malik, Abu Yusuf, dan Syiah Imamiah, khunsa musykil haruslah dikira pertengahan antara bahagian lelaki dan bahagian perempuan. Contohnya si mati meninggalkan seorang anak lelaki, seorang anak perempuan, dan seorang khunsa musykil. Pasangan, ibu ayah sudah meninggal

ISU FEKAH HARI INI Read More »

ISU FEKAH HARI INI

(BAGAIMANA BAHAGIAN FARAID BAGI BAYI DALAM JANIN?) Bayi dalam kandungan/janin berhak mewarisi harta pusaka dengan syarat memang sah bayi tersebut sedang dikandungkan sewaktu si mati meninggal (walaupun berusia sehari), dan dia sempat hidup sewaktu dilahirkan (walaupun untuk beberapa saat). Nabi s.a.w. bersabda: “Apabila seorang bayi sudah menangis, maka ia berhak mendapat warisan, ” Untuk menetapkan

ISU FEKAH HARI INI Read More »

ISU FEKAH HARI INI

(ADAKAH “TIMESHARE” DIKIRA SEBAGAI HARTA PUSAKA?) Wikipedia mentakrifkan ‘timeshare’ sebagaimana berikut: A timeshare (sometimes called vacation ownership) is a property with a divided form of ownership or use rights. These properties are typically resort condominium units, in which multiple parties hold rights to use the property, and each owner of the same accommodation is allotted

ISU FEKAH HARI INI Read More »

ISU FEKAH HARI INI

(ADAKAH SAH MEMBUAT INSTRUMEN PENGURUSAN HARTA UNTUK MENGELAKKAN WARIS DARIPADA MENDAPAT HAK FARAID) Terdapat beberapa perkara yang haram dilakukan, tetapi perkara tersebut tetap sah jika dilakukan.Hal ini berlaku kerana disiplin ilmu fekah hanya melihat pada aspek zahir perbuatan bagi menentukan sama ada sesuatu perbuatan itu sah atau tidak. Ini menjadikan ilmu fekah dikelilingi oleh pelbagai

ISU FEKAH HARI INI Read More »

HIBAH TAKAFUL SEBAGAI PENYELAMAT

Perancangan harta merupakan sesuatu yang amat digalakkan dalam Islam. Ia bagi memastikan waris atau keluarga yang ditinggalkan tidak akan menghadapi masalah terutamanya berkaitan kewangan. Selain itu, hibah juga bertujuan untuk mengelakkan pertelingkahan semasa urusan pembahagian harta pusaka dilakukan. Oleh sebab itu, hibah merupakan salah satu instrumen yang digalakkan bagi membolehkan anda melakukan perancangan kewangan dan

HIBAH TAKAFUL SEBAGAI PENYELAMAT Read More »

ADAKAH ADAT PERPATEH BERCANGGAH DENGAN HUKUM SYARAK?

Memang terdapat perbezaan dalam sistem perwarisan tanah adat terutama dari segi ahli waris yang berhak dan bahagian ahli waris tersebut. Walau bagaimanapun, pemakaiannya hanyalah terbatas di bawah Enakmen Pegangan Adat Bab 215 dan Enakmen Pegangan Adat (Tanah Lengkongan) 1960. Sebenarnya tanah pusaka adat boleh dikategorikan sebagai wakaf khas atau konsep tanah amanah, dan konsep ini

ADAKAH ADAT PERPATEH BERCANGGAH DENGAN HUKUM SYARAK? Read More »

STATUS HIBAH HARTANAH DALAM GADAIAN

Ulama’ berbeza pendapat tentang hibah harta yang masih dalam gadaian. Mazhab Shafi’i mengatakan hibah harta yang masih dalam gadaian adalah tidak sah. Hujah utama ialah tentang pemilikan harta hibah itu sendiri yang dikatakan sebagai pemilikan tidak sempurna. Apabila sesuatu harta itu masih dalam gadaian, pemilik harta masih tidak bebas untuk melakukan transaksi atas harta tersebut.

STATUS HIBAH HARTANAH DALAM GADAIAN Read More »

WASIAT DALAM BENTUK AUDIO/VIDEO, ADAKAH BOLEH?

Rakaman audio/video memang tiada pada zaman Nabi SAW. Sifat Islam itu yang murunah (anjal) dan meraikan zaman, menjadikan rakaman audio/video memang diterima sebagai bahan bukti di mahkamah. Seksyen 301) Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1997 mentakrifkan dokumen sebagai: “dokumen” ertinya apa-apa hal yang dinyatakan, diperihalkan, atau bagaimana jua pun digambarkan, atas apa-apa benda, bahan,

WASIAT DALAM BENTUK AUDIO/VIDEO, ADAKAH BOLEH? Read More »

PANDANGAN TUAN HAJI TERMIZI BERKAITAN HIBAH HARTANAH DALAM GADAIAN

Secara realitinya dalam kehidupan moden kita zaman sekarang, adalah sudah menjadi ‘uruf (amalan biasa) untuk masyarakat Islam berhutang bagi tujuan memiliki hartanah, dan adalah juga menjadi amalan biasa bagi peminjam melindungi pinjaman mereka dengan takaful. Sekiranya takaful peminjam itu tidak melindungi keseluruhan pinjaman perumahan, maka syarat tebus hutang ini tidak dipenuhi, dan hibah hartanah dalam

PANDANGAN TUAN HAJI TERMIZI BERKAITAN HIBAH HARTANAH DALAM GADAIAN Read More »